LGC GENOMİKS / KASP

KASP genotipleme hizmetleri

Bizim Avrupa’da ve Kuzey Amerika’daki genotipleme hizmet laboratuvarlarımız genotipleme verilerinin elde edilmesine yönelik olarak son derece uygun, hızlı ve güvenilir bir hizmet sunmaktadır. Bizler 20.000’i aşkın bireysel genotipleme projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve dünyanın her tarafında müşterilere 1 milyar genotipleme veri noktası oluşturmuş bulunmaktayız. bu bağlamdaki hizmetlerimiz AgBio’dan tutunda Biofarma ve yaşam bilimleri araştırma endüstrisindeki akademik segmentlere kadar uzanmaktadır. Bizler 100’ü aşkın birbirinden farklı organizmadan DNA genotiplemesini başarı bir şekilde gerçekleştirmiş bulunmaktayız.KASP genotipleme kimyası

KASP Master mix ile birlikte patentli PCR esaslı KASP™ genotipleme analiz aracımız ürün ve hizmetlerimizin en önemli noktasını teşkil etmektedir. KASP sadece mükemmel veri kalitesi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda büyük/mega InDel’ler (yerleştirmeler/çıkarmalar) dahil olmak üzere onaylanabilen analizlerin % oranı açısından mükemmel teknolojileri kullanmaktadır. KASP’ın beraberinde sunduğu maliyet avantajları müşterilerimizin önemli ölçüde tasarrufta bulunmasını sağlamaktadır. Ayrıca önemli olan bir diğer hususta KASP genotipleme analizimizin yapılabilmesi için müşterilerin yeni ekipmanları almak zorunda kalmamalarıdır. Zira bu son derece geniş yelpazedeki sıvı değerlendirme sistemleri, qPCR enstrümanları ve FRET yapabilen plaka okuyucuları ile bilişim teknolojisi açısından uyumludur.SNPline

SNPline™ LGC’nin laboratuvar enstrüman ekibi tarafından üretilen SNPline™ iş akışı enstrümantasyonu herhangi bir laboratuvar ortamında esnek genotiplemeye yönelik nihai ve mükemmel bir çözüm sunmaktadır. Her bir SNPline bizim tescilli Kraken™ yazılım programı paketimizle alınabilmekte olup böylece numune girişi, DNA ekstraksiyonu ve depolaması,i analiz tasarımı, sekanslama, genotipleme ve veri analizi de dahil olmak üzere komple bir deneysel iş akışı yönetimine olanak sağlanmaktadır.

KASP Genotipleme Kimyası

KASP™ bizim tescilli genotipleme teknolojimizdir. KASP genotipleme reaksiyonu aşağıdaki üç unsurdan oluşmaktadır:

 • -DNA numunesi
 • -KASP Analiz karışımı (hedef spesifik primerleri içeren)
 • -KASP Master karışımı

KASP Master mix (Master karışımı) ve KASP Assay mix (Analiz karışımı) genotipleme hizmet projelerimize yönelik olarak bizim kendi işletmemizde kullanılmakta olmasına rağmen laboratuvarınızda KASP genotipleme reaksiyonlarını çalıştırabilmek için satın alınabilmektedir.

KASP Assay mix (KASP Analiz karışımı)

KASP Assay mix SNP’ye veya hedeflenen InDel’e özgü olup iki adet alele özgü ileri yönlü primerden ve bir adet ters yönlü primerden oluşmaktadır. Her bir ileri yönlü primere iki adet evrensel FRET’in birine karşılık gelen ilave bir kuyruk sekansı dahil edilmiş bulunmaktadır (flüoresan rezonans enerji transferi). Bu sistem KASP Master mix de mevcuttur. Bütün KASP analizleri ilave analiz onaylama hizmetiyle mümkündür.

KASP Master mix (KASP Master karışımı)

KASP Master mix iki adet evrensel FRET kasetini (FAM ve HEX), ROX™ pasif referans boyayı, kuyruk polimerazını, serbest nükleotidleri ve optimum tampon çözelti içerisindeki MgCl2’yi içermektedir.

Enstrümanlar

laboratuvar enstrüman portföyümüz :

 • -PCR’ ye dayalı genotipleme için SNPline iş akışı - SNPline™
 • -Otomatik MTP replikasyonu ve yeniden formatlandırma - replikator™ veya Kpette
 • -Analiz verme - Meridian™
 • -Plaka kapama-mühürleme ve kesme - Fusion™ ve Kube™
 • -Yüksek verimli, su banyolu ısıl döngüleyiciler - Hydrocycler™
 • -Barkot okuyucular - Cyclops™

SNPline

PCR’ye dayalı genotipleme için esnek ve son derece yüksek düzeyde ölçeklendirilebilir bir çözüm.

Günde 1536 veri noktasından 1.536.000 veri noktasına kadar olmak üzere pahalı çiplerin tüketimi söz konusu olmaksızın tekrar analiz yapılabilme özelliği ve esnekliği ve ihtiyaç duyduğunuzdan çok fazla veri üretimi.

Yıllar boyunca Avrupa ve Kuzey Amerika’daki son derece yüksek düzeyde verimli olan genotipleme hizmet laboratuvarlarımız tarafından geliştirilmiş ve bu bağlamda optimum kılınmış olan SNPline™ iş akışı bütün enstrümanlar, yazılım programları ve geçerli ve onaylanmış olan prosedürlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda bizler kendi hizmet laboratuvarlarımızda son derece tasarruflu, esnek ve ölçeklendirilebilir nitelikte olan PCR esasına dayalı bir genotipleme çözümünü kullanmaktayız. Açık formatlı tasarım ve modüler çerçevesiyle müşterilerin bir veya iki standart konfigürasyonu seçme şansları mevcuttur: SNPline Lite ve SNPline XL. Müşteriler ayrıca hâlihazırda sahip oldukları ekipmanların kullanılabileceği kendi istekleri doğrultusunda uyarlanabilecek olan bir konfigürasyonu oluşturabilmektedirler.

SNPline İş Akışı

Orijinal olarak bizim KASP™ genotipleme ayıraçlarımızın kullanılması suretiyle yüksek verim amacına yönelik olarak geliştirilmiş olan SNPline iş akışı aslında son derece yüksek derecede verimli olan bir PCR iş akışıdır.

PCR’ ye dayalı genotipleme için SNPline iş akışındaki dokuz temel aşama aşağıdaki gibidir:

 • -DNA ekstraksiyon enstrümanları-oKtopure™ ve Genespin™
 • -Analiz tasarımı
 • -Numune yönetimi
 • -Plaka replikasyonu
 • -Analiz kitlerinin montajı
 • -Plaka kapama-mühürleme
 • -Termal döngüleme
 • -Plaka okuma
 • -Veri analizi ve raporlama

İş akışı son derece sağlıklı olarak tasarlanmış olan modüler komponentlerden ve hizmet laboratuvar ortamımızda tam olarak onaylanmış olan ve bugün geniş ölçüde kullanmakta olduğumuz prosedürlerden oluşmaktadır. DNA ekstraksiyonu ile başlayan (numunenin oluşturulması) ve analizin tasarımı (primer seçimi) iş akışı plaka replikasyonu ve analiz kitlerinin montajı ile (96, 384 veya 1536 PCR plakalarının kullanılmasıyla) devam etmekte ve termal döngüleme, plaka okuma ve en sonunda veri analizi ve yönetimiyle süreç tamamlanmaktadır. Her şeyin komple bir iş akışı anlayışı içerisinde gerçekleşmesini sağlayan bizim son derece güçlü Kraken iş akışı yönetim yazılım programımız bütün hizmet operasyonumuz esnasında kullanmakta olduğumuz inanılmaz ölçüde güçlü bir araçtır. Bu sistem numune yönetimi ve izlenmesinden tutunda KASP genotipleme analiz tasarımına, doğrudan enstrüman kontrolüne ve iş akışı yönetimine, verilerin analiz edilmesine ve raporlamasına olanak sağlamakta olup bu bağlamda son derece güvenilir bir kaliteye sahiptir.

İki Standart Konfigürasyon

Bizler SNPline iş akışının iki adet standart konfigürasyonunu sunuyoruz:


Düşük verim gerektiren uygulamalar için SNPline Lite (günde 20.000’e kadar veri noktası; sadece 96 ve 384 plaka)

Yüksek verim gerektiren uygulamalar için SNPline XL (günde 200.000’e kadar veri noktası; 94, 384 ve 1536 plaka)

Her bir konfigürasyonun müşterilerin istekleri doğrultusunda ayarlanabilmesi yönünde bir esnekliği mevcut olup müşterilerin kendi enstrümanlarında tavsiye ettiğimiz özelliklerin bulunması halinde bunlar açık formattaki iş akışına dâhil edilebilmektedir.

Aşağıdaki tabloda SNPline Lit eve SNPline XL iş akışları içerisinde her bir aşamaya yönelik tavsiye etmekte olduğumuz enstrümanlar ve yazılım programları belirtilmiş bulunmaktadır:


# İŞ AKIŞ AŞAMASI SNPLINE LITE SNPLINE XL
1 DNA ekstraksiyonu (DNA alma) sep™ box oKtopure™
2 Analiz tasarımı LGC Genomics tarafından sağlanan KBD veya KOD * Primer Picker‘li Kraken™
3 Numune yönetimi ve plaka replikasyonu Cyclops 2D okuyucu + Kpette 96 Rack Yüksek Hızlı 2D Okuyucu + repliKator
4 Analiz cihazlarının kurulumu- dağıtma Çok kanallı pipet Meridian™ dispenseri
5 Plaka kapatıcısı-mühürleyicisi Kube™ - termal plaka kapatıcısı-mühürleyicisi Fusion3™ - lazer plaka kapatıcısı-mühürleyicisi
6 Termal döngüleyici Hidro döngüleyici 4 Hidro döngüleyici 16-32
7 Plaka okuma BMG Omega F BMG PHERAstar
8 Veri analizi ve raporlama KlusterCaller™ Kraken

RepliKator ve Kpette

repliKator™ kaynak plakalarından çok sayıda daughter plaka üretmek amacıyla tasarlanmıştır.


Meridian

Analiz Dispenseri

Meridian dispenseri ya tekli yâda 8 kanallı tevzi başlığı ile konfigüre edilebilen yüksek hızlı temassız sıvı tevzi enstrümanı olup 1536 ölçüsündeki bir plakaya 40 saniyeden daha az bir süre içerisinde 1 mikro litre PCR Master karışımını tevzi edebilmektedir. Geleneksel dispenserlerin aksine Meridian dispenseri aynı zamanda aspirasyon yeteneğine de sahip olup bu ise gereksinim duyulan kaynak ayıracının tevzi hattına (hatlarına) alınabilmesi anlamına gelmektedir (uzun bir tüp sistemi ile ayıraç şişe kaynağından pompalanmanın aksine). Bu ise ölü hacmi minimum kılmaktadır.Ünitede aynı zamanda gereksinim duyulduğu üzere pıhtılaşmayı ve/veya çapraz kontaminasyonu-bulaşmayı engellemek amacıyla hızlı ve etkin bir yıkama işlemi gerçekleştiren entegre bir yıkama istasyonu mevcut olup bu bağlamda peltier tarafından soğutulan (peltier soğutmalı) bir plaka yerleştiricisi tevzi edilen ayıraçların minimum düzeyde buharlaşmasına yol açmakta ve ayrıca 16’ya kadar kaynak ayıraç tüpünü işleyebilen bir yükleme istasyonu mevcut bulunmaktadır (8 kanallı tevzi manifolduna karşılık gelen 2 x 8 konfigürasyon). Otomasyon dostu olarak tasarlanan Meridian aynı zamanda bir bilgisayara yüklenen Meridian Engine yazılım programı ile programlanabilmekte ve kontrol edilebilmekte ve ya bizim Kraken iş akışı yönetici yazılım programımızla veya sistem integratörlerine yönelik mevcut Uygulamalar Programlama İnterfazıyla (API) programlanabilmekte ve kontrol edilebilmektedir.
Enstrümanlarımızın birçoğu gibi Meridian dispenseri de orijinalde yüksek hacimli genotipleme hizmet laboratuvarlarımızdaki verim ve etkinliği arttırmak amacıyla tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bugün ise Meridian dispenseri müşterilerimizin laboratuvarlarında dünyanın her yerinde kullanılmakta olup son derece sağlıklı, hızlı ve doğru bir dispenser olduğunu kanıtlamıştır. 96, 384 veya 1536-plakalardaki her bir kanala 0.5 mikro litreden birkaç mililitreye kadar tevzi etme kapasitesine sahip olan bu sistemde emsalsiz nitelikte olan bir aspirasyon fonksiyonu atıkları minimum kılmakta ve buda bu sistemi örneğin PCR Master mix gibi son derece pahalı ayıraçların tevzisi-dağıtılması açısından mükemmel bir seçenek kılmaktadır.

 • -96, 384 ve 1536-mikro plakalara hızlı, doğru ve temas gerektirmeyen bir tevzi-dağıtım.
 • -Her bir kanal başına 0.5 mikro litreden birkaç mikro litreye kadar dağıtım hacmi
 • -Pahalı ayıraç atığını minimum kılan emsalsiz aspirasyon fonksiyonu
 • -Pıhtılaşmayı ve çapraz kontaminasyonu-bulaşmayı engelleyen entegre yıkama istasyonu
 • -Peltier soğutmalı buharlaşmayı minimum düzeyde kılan plaka yerleştiricisi
 • -Bizim yazılım paketimiz olan Meridian engine ile veya bizim Kraken iş akışı yönetici yazılım programımız veya bir API interfazı yoluyla kontrol edilebilme özelliği


Fusion3, Kube & Eksizyon

Plaka Kapama (Plaka Mühürleme)

laboratuvardaki bilim adamlarımız ve enstrüman geliştirme ekibimiz her tip plakaların kapatılmasına yönelik geniş bir yelpazede teknolojinin uygulandığı plaka kapama enstrümantasyonlarının gelişimi açısından uzun bir geçmişe sahiptir. Patentli Füzyon3-analiz tevzi enstrüman lazer kapatma sistemimiz ısı kullanılmaksızın 1536 MTP’lerin kapatılmasına olanak sağlamaktadır.

Kapama enstrümantasyon portföyümüz Kube™ ısı kapama enstrümanlarını ve füzyon3 lazer kapama ve global partnerlerimizden kaynak olarak alınan enstrüman alternatiflerini içermektedir. Bizler aynı zamanda sanal olarak da her nevi uygulamaya yönelik geniş bir yelpazede plaka sağlamaktayız.

Hydrocycler (Hidro döngüleyici)

Isıl Döngüleyiciler

Verim, etkinlik ve uygun bir tasarımın kombine edildiği Hydrocycler™ su banyosu termal döngüleyicileri geleneksel Peltier esaslı termal döngüleyicilere göre yüksek verimli PCR’ ler açısından ilginç bir alternatif sunmaktadır. Herhangi bir PCR numunesine ısı ile iletilmesine yönelik olarak su kullanılmasının oldukça belirgin avantajları mevcut olup buna plakadan plakaya sıfır varyasyonlu ısı değişiminin söz konusu olduğu yüksek verimli paralel olarak birçok plakanın işlenebilmesi yeteneği %40’a kadar varan daha hızlı çevrim-döngü süresi dahil bulunmaktadır. Plakalar herhangi bir sıcaklık banyosundan alınıp otomatik bir mekanizma kanalıyla bir başka tarafa nakledilmekte ve her bir banyonun sıcaklığı bütünüyle sabit ve kesinlikle kontrol edilebilir bir şekilde kalmaktadır.

Hydrocycler Peltier esaslı termal döngüleyicilere göre enerji açısından çok daha etkin olup ayrıca son derece az ısı yayması özelliği özel iklimlendirme ortamlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca gerek 96, 384 gerekse 1536 plaka formatlarında PCR’ ye dayalı plakayı da Hydrocycler desteklemekte olup yine emülsiyon PCR’ sine yönelik olarak da (ePCR) uygundur. Hydrocycler’in tasarımı en yüksek düzeyde numune verimine ve bir PCR laboratuvarında verimliliğe ve etkinliğe olanak sağlamaktadır.

# TEMEL ÖZELLİKLERİ FAYDALARI
1 Küçük bir ayak izi dâhilinde PCR’ ye yönelik yüksek verim 64x384’e kadar eş zamanlı olarak PCR plakaları
2 Tutarlılık ve güvenlilik Plakadan plakaya ısı değişikliğinin olmaması; Peltier esaslı ısıtma bloklarıyla kenar etkisi görünümünün ortadan kaldırılması
3 Isıyı arttırma veya yükseltme yönünde bir ihtiyacın olmaması Daha hızlı çevrim-döngü süresi
4 Blokları değiştirmeye gerek kalmaksızın çok sayıda plaka formatını desteklemesi özelliği Sadece 1536-PCR plakalarını destekleyen termal döngüleyici
5 Peltier esaslı termal döngüleyicilere göre daha az ısı yayması Özel iklimlendirme ortamına olan ihtiyacı ortadan kaldırması
6 Daha az enerji kullanması Daha fazla enerji etkin olması

2D barkot tüp okuyucusu

Barkot izleme LGC Genomics’in kalite analizinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir.

PCR

Plaka okuyucu

PCR reaksiyonları tamamlandığında plakalar bir flüoresan plaka okuyucusu kullanılarak okunmaya hazır bir durumdadırlar. Bizim SNPline iş akışımızda bizler BMG Omega F’nin veya PHERAstar plaka okuyucularını kullanıyor ve bunların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Omega F sadece 96 ve 384 PCR plakalarıyla kullanılabilmektedir. PHERAstar ise aynı zamanda 96 ve 384 numaralı plakaları okumak üzere kullanılabilecek olmakla birlikte 1536 numaralı PCR plakalarına yönelik gerekli çözünürlük ve hassasiyeti de mevcut olup bu bağlamda bu amaca yönelik olarak sürekli bizim hizmet laboratuvarlarımızda kullanılmaktadır.

Daha yüksek bir iş verimi açısından her iki enstrümanda da otomatik istifleme opsiyonları mevcut olup üçüncü taraflara ait istifleyicilerle entegre edilebilmektedir.

SNPline iş akışındaki diğer komponentlerde de olduğu gibi uygun dalga boylarını okuyan mevcut okuyucu istemleri olan müşteriler kendi okuyucularını kullanabilmektedirler. Bizim teknik personelimiz mevcut okuyucunun (okuyucuların) ilgili fonksiyonu yerine getirmek üzere yeterli olup olmadığını değerlendirme konusunda sizlere yardımcı olabileceklerdir.

FLUOstar Omega Flüoresan Plaka Okuyucu

SNPline Lite’ye yönelik olarak tavsiye ettiğimiz plaka okuyucusu BMG FLUOstar Omega’dır. Bu okuyucu 96 ve/veya 384 numaralı PCR plakalarında KASP™ analizleri için olağanüstü bir şekilde çalışmakta olup ayrıca eğer 1536 numaralı plakalar üzerinde analizleri gerçekleştirmeyi planlamıyorsanız bu PHERAstar okuyucusuna göre son derece uygun maliyetli bir alternatif niteliğindedir. LGC Genomics kanalıyla satın alındığında FLUOstar Omega beraberinde KlusterCaller™ yazılım programıyla birlikte gönderilmektedir. Aynı zamanda yarı etekli ve/veya eteksiz 96 numaralı PCR plakalarıyla çalışmasını sağlamak amacıyla bir adaptörde mevcut bulunmaktadır.

BMG PHERAstar – tekli eksitasyon, ikili emisyon flüoresan plaka okuyucu

SNPLine XL’ye yönelik olarak tavsiye etmekte olduğumuz plaka okuyucusu BMG Pherastar’dır. Bunun nedeni ise bunun 1536 numaralı plakalarda 1 mikro litrelik analiz sonuçlarını okuyabilmesi yönünde sahip olduğu hassasiyet ve ayrıca bizim Kraken yazılım programı kanalıyla çalıştırılabilmesi özelliğinden kaynaklanmaktadır. bizler KASP genotipleme sistemimize yönelik olarak enstrümanın mükemmel bir şekilde fonksiyon göstermesini sağlamak amacıyla BMG ile birlikte çalışmaktayız. PHERAstar’da tek bir eksitasyon ikili emisyon teknolojisi kullanılmakta olup buda bu sistemin hem bir Fam hem de Rox’u okuyabildiği ve ikinci devrede ise Hex ve Rox’u okuyabildiği anlamına gelmektedir. bu ise %30 oranında daha hızlı okuma süresi ve sadece 1 dakika gibi bir süre içerisinde 1536 numaralı plakanın okunması anlamına gelmektedir. LGC Genomics kanalıyla satın alındığında PHERAstar beraberinde bizim KlusterCaller yazılım programımızla birlikte gönderilmektedir. Opsiyonlar BMG tarafından tasarlanan otomatik yükleme ve plakaların boşaltılması için (40 plaka kapasiteli) barkot okuyuculu mikro plaka istifleyicisini içermekte olup buna 384/1536 numaralı PCR plakaları ve yarı etekli ve/veya eteksiz 96 numaralı PCR plakaları için adaptörde dâhil bulunmaktadır.


PCR Plakaları

Kalite Kontrolü
 • -Her bir plaka elektrostatik ve basınç tekniklerinin kullanılması suretiyle sızıntılar açısından kalite testine tabi tutulmaktadır.
 • -Her bir partideki-lottaki birkaç plaka ayrım yapılması sağlanan bir KASP analiz panelinde test edilmektedir.


Düz Masaüstü Pro384 - PCR plakası

Düz masaüstü Pro384 plakası geliştirmiş olduğumuz ilk plaka olup rutin olarak hala laboratuvarlarımızda kullanılmaktadır. Bu plaka lazer esaslı füzyon enstrümanımızdaki kapama amacına yönelik olarak kolaylık sağlaması gayesiyle geliştirilmiştir.

Düz Masaüstü Pro1536 - PCR plakası

Düz masaüstü Pro1536 plakası geliştirmiş olduğumuz ikinci plaka olup laboratuvar hizmetleri bölümümüzde bugün itibariyle rutin bir şekilde kullanılmaktadır. bu plaka ultra derecede yüksek verime, düşük hacme (sub mL) olanak sağlayacak ve füzyon enstrümanlarımızda lazer esaslı kapamayla kullanılacak şekilde geliştirilmiştir.

PCR ayıraçları

Tescilli KASP™ genotipleme ürünlerimizin yanı sıra bizler aynı zamanda yüksek verimli genotipleme de kullanılma amacına yönelik olarak genel PCR ürünleri ve ayıraçlarını da geliştirmekteyiz. Bunları her gün laborantlarımızda kullanmaktayız. Bu nedenle bizler bunların nasıl çalıştığını biliyor ve performansı daha ileri düzeyde optimum kılabilmenin sürekli olarak yollarını arıyoruz.KASP genotipleme ayıraçları

Patentli PCR esaslı KASP™ genotipleme analizi homojen flüoresans (FRET) esasına dayalı bir analiz olup bilinen SNP’ler ve InDels’lerin doğru bir şekilde bir alelik olarak ayırt edilmesine olanak sağlamaktadır.

KlearTaq DNA polimerazı

KlearTaq™ Hot Start DNA polimerazı birçok PCR uygulamasında kullanılabilecek olan son derece yüksek spesifik uygun bir enzimdir.

KlearTaq HiFi

KlearTaq HiFi KlearTaq DNA polimerazı ve 3’den 5’e kadar eksonükleaz aktivitesinin olduğu kontrollü polimerazın emsalsiz bir karışımıdır.

KlearKall Mastermix

KlearKall Mastermix KlearTaq™ DNA polimerazını yüksek düzeyde optimum kılınmış bir reaksiyon tamponunda içermekte olup ayrıca genel ve son nokta PCR reaksiyonlarını uygulamak için gereksinim duyulan dNTP’ler mevcuttur (Taqman®).

DNA Sekanslama

Hizmetlerimiz arasında her nevi proje tipi ve büyüklüğüne yönelik olarak hem Sanger hem de ikinci jenerasyon sekanslama (NGS) mevcut bulunmaktadır.

Esneklik ve ekspertiz bizim sekanslama hizmetlerimizin en belirgin özelliğidir.
Bilim adamlarımız gerek geleneksel Sanger ve gerekse ikinci jenerasyon sekanslama hizmetleriyle global müşteri tabanımıza hem geniş ölçekli hem de küçük ölçekli sekanslama projeleri sunma konusunda 20 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Bizler tam biyoenformatik destek verebildiğimiz gibi ayrıca proje tasarımına yönelik destek sunmakta ve zorlu hedefler ve genomlara yönelik tavsiyelerde bulunmakta ve araştırmalarınıza yönelik maksimum faydayı sağlayan hizmet önerisinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktayız.

Sekanslama hizmetleri geleneksel sekanslama ve fragmant (parça) analizi için ABI 3730 XL platformlarında sunulmakta olduğu gibi ayrıca ikinci jenerasyon sekanslama için Roche GS FLX Titanium ve Illumina HiSeq 2000 olarak ta sunulmaktadır. Yüksek verimli sekanslama hizmetleri en son otomatik numune robotik sistemin kullanılması suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Bizler son derece geniş bir yelpazede hizmet tipi ve formatlarını güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde sunmaktayız. Hızlı ciro opsiyonları elbette ki mevcut olup aynı zamanda çok kısa bir sürede sekanslama hizmetleri ve destek sağlanmaktadır. Genomik değer zincirine yönelik bir hizmet sağlayıcısı olarak bizler verilerinizin önemini anlıyor ve sizlerin araştırmanızın diğer aşamasında yardımcı olabiliyoruz.Daima yenilikçi ve güvenilir hizmet anlayışı ile Sightgen size bir telefon kadar yakın..

İletişime Geç