QLIFE

QLıfe Fıt Testi Nedir ?Sağlıklı Bir Yaşam İçin Genetik Beslenme Profilini Öğrenmek İsteyenlere;

Sağlıklı olmanın ve sağlıklı bir yaşamın temelinde bireyin sahip olduğu genetik aktarımlar ve çevre etkileşimi büyük rol oynar. Özellikle beslenme önemli bir çevresel faktördür. Son yirmi yıl içerisinde hem genetik hem de beslenme alanında yaşanan önemli gelişmelerle, beslenme ile genetik yapı arasındaki bağ net bir şekilde ortaya çıkmış ve bu bağ, beslenme konusunda yeni bir anlayışın doğmasına yol açmıştır. Bu anlayış doğrultusunda besinler moleküler düzeyde incelenmiş, diyetin genetik farklılıklar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Öyleki aynı diyeti aynı miktarda alan bireyler arasında sonuçlar açısından farklılıklar (kilo, LDL kolesterol, trigliserit ve ürül asit düzeyleri vb.) belirlenmiştir. Tüm bu gelişmelerle, DNA kodlarının analizine dayanan ve bireyin “Genetik Beslenme Profili”ni çıkararak, kişiye özel bir beslenme pratiğinin oluşmasına yardımcı olan yeni bir bakış açısı ortaya çıkmıştır. Bu bakış açısı ışığında etkisi giderek artan yeni bilim dalı “Nütrigenomik”; besinlerdeki biyolojik olarak aktif bileşenlerle genler arasındaki etkileşimi inceler. Genotipe bağlı kronik hastalıkların önlenmesini ve yönetimlerini kolaylaştıracak, sağlık durumunu geliştirecek diyetler geliştirmede yardımcı olur. Besinlerin genlere uygun şekilde düzenlemesine olanak sağlar. Nütrigenomik; obezite, kardiyo-vasküler sistem hastalıkları, diyabet, kanser gibi hastalıklardan korunmaya destek olmasının yanı sıra, genetik düzeydeki farklılığın hastalık – diyet etkileşimi üzerindeki etkisini de araştırırır. Nütrigenetik’in temel amacı; özgül diyet bileşenlerinin bireye faydası ve verebileceği zararları göz önüne alarak öneriler geliştirmektir. Buna “Kişiselleştirilmiş Beslenme” (Kişiye Özel Beslenme) adı verilir.

Günümüze kadar yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen güncel uygulamalar, kişinin genetik yapısına uygun beslenme profilinin çıkarılmasındaki öneme vurgu yapar. Sağlıklı yaşam ve obezite, diyabet, kalp hastalığı, hipertansiyon, vb. kronik hastalıklardan korunmak için beslenme odaklı önerilerde bulunur.

“QLife Fit Testi”, genetik yapınıza uygun beslenme profilinizi, sağlıklı bir yaşam için size özel beslenme gereksinimlerinizi ve diyet tipinizi belirleyerek, “Genetik Beslenme Profilinizi” oluşturur. Genetik Beslenme Profili, “Kişiselleştirilmiş Beslenme” alışkanlığının benimsenmesinde sizin için bir rehber niteliğindedir.
QLıfe Fıt Testi İçerikleri

# KONU SONUÇ GEN
1 Kafein Metabolizması Hızlı Metabolizma / Yavaş Metabolizma CYP1A2
2 Tuz Metabolizması Tipik (Dengeli Olun) / Artmış Risk (Kontrollü Tüketin) ACE
3 Laktoz İntoleransı Artmış Risk / Tipik MCM6
4 Obezite Riski Yüksek Risk / Ortalama Risk / Az Risk FTO
5 Glüten Hassasiyeti Yüksek Risk / Ortalama Risk / Az Risk HLA-DQ2/HLA-DQ8
6 B6 Vitamin Riski Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) NBPF3
7 B12 Vitamin Riski Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) FUT2
8 D Vitamin Riski Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) GC
9 B9 (Folik Asit) Vitamin Riski Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) MHTFR
10 Omega 3 - Omega 6 Riski Artmış Risk / Tipik (Dengeli Olun) FDS1
11 Uygun Diyet Türü Akdeniz Tarzı Beslenme / Az Yağlı Beslenme / Dengeli Beslenme FTO/APOA2/APOA5 UB3B/FDS1
12 Uygun Spor Türü Gelişmiş Kas Gücü / Az Kas Gücü ACTN3